De text op deze pagina in grotere letters weergeven De text op deze pagina in kleinere letters weergeven
 

Even voorstellen


Hallo allemaal,

Op de jaarvergadering van 18 februari 2015 heeft uw voorzitter mw. Rikkie Kostelijk mij voorgesteld als haar opvolger met ingang van september 2015.

Er was toen echter geen gelegenheid om wat over mijzelf te vertellen. Dat doe ik dus bij deze.

Mijn naam is Jacob Serier, ik ben 67 jaar en al jaren gehuwd met Dina Hofstra. Wij hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen in de leeftijd van 9 tot 16 jaar.

In mijn werkzame leven was ik actief bij de Belastingdienst. Op 64-jarige leeftijd ben ik daar gestopt. Sindsdien heb ik meer tijd gespendeerd aan mijn hobby's, helpen bij het oppassen van de kleinkinderen, kamperen en vrijwilligerswerk.

Mijn vrijwilligerswerk bestond de laatste 10 jaar uit het coachen van de vrijwilligers in het rayon Enkhuizen van het Nederlandse Bijbelgenootschap (NBG) en hand- en spandiensten voor de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Thans ben ik nog contactpersoon voor het NBG en collectant voor de Protestantse Gemeente HZB.

Als bestuurder (vz) ben ik betrokken geweest bij de toenmalige NCBO Amsterdam (later de CFO) en bij het bestuur van de voormalige Johannes Post Mavo  als penningmeester. Sinds een paar jaar zit ik als penningmeester in het bestuur van het Interkerkelijk koor Echo.

Mijn hobby's zijn:  kamperen, fietsen, lezen, zingen en schaatsen. Het schaatsen doe ik in verenigingsverband bij de Westfries, een prachtige ijsbaan. De afgelopen winter heb ik gefungeerd als schaatstrainer voor een groepje van 10 mannen en vrouwen van Solid Aqua te Hoogkarspel. Inmiddels wordt het zo langzamerhand weer tijd om op de racefiets te stappen.
Zingen doe ik bij het koor Echo, dat trouwens op 18 april a.s. haar 40 jarig bestaan viert met een jubileumconcert, maar ook bij Sowieso de oecumenische theatergroep die dit jaar 25 jaar bestaat. Dit jaar wordt de musical Mozes opgevoerd.    

Mijn vrouw en ik wonen in de Kersenboogerd en dat bevalt ons goed.
Ik spreek de hoop uit op een leuke samenwerking met de andere bestuursleden van de PCOB te Hoorn en uiteraard  op veel gezelligheid bij de PCOB.


Graag tot ziens.

Omhoog...

Bestuur en info PCOB afd. Hoorn


Algemeen voorzitter:

Dhr. Jacob Serier, tel 0229-233098


Vice-voorzitter:

Mevr. Marieke Terpstra, tel: 0229-263759


Secretaris

Dhr. Eisse Bakker, p/a Koperslager 69, 1625AL Hoorn, tel. 0229-231592, e-mail: secretaris

Ledenadministratie:

Dhr. Hans de Bruijn, p/a Breeuwer 63, 1625AD Hoorn, tel 0229-230942, e-mail: h.de.bruijn1@kpnmail.nl


Penningmeester:

Dhr. Jelle Kuijper, tel 0229-756980, e-mail: penningmeester

Bankrekening NL08 RABO 0162 5571 67 t.n.v. PCOB afd. Hoorn


Bestuursleden

Dhr. Arie Penning, tel 0229-785129

Dhr. Paul Meijer, tel 0229-211492


Meldpunt zieken of zomaar een bezoekje:

Mevr. Gerrie Roos, tel: 0229-245445


Redactie Nieuwsbrief:

Mevr. Jeanne Kuijper, tel 0229-756980


Verspreiding Perspectief en Nieuwsbrief:

Dhr. en Mevr. C. en C. van Engelenhoven, tel 0229-215573

Omhoog...