De text op deze pagina in grotere letters weergeven De text op deze pagina in kleinere letters weergeven
 

Contributie 2020

De contributie voor 2020 bedraagt:

Voor een enkel leefverband: € 35

Voor een dubbel leefverband: € 55

Bankrekening: NL08 RABO 0162 5571 67 t.n.v. PCOB afd. Hoorn

Met uw betaling wachten tot u de acceptgiro in de Nieuwsbrief van februari ontvangt.

Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen? Dit dient vóór 1 november te gebeuren.

Omhoog...

Waarom lid worden?

Mag ik u iets vertellen over het waarom van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)?

De PCOB is een vereniging van en voor senioren vanaf 50 jaar, die vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed opkomt voor de positie van alle senioren in onze maatschappij. In de PCOB participeren de leden, zelf ouderen, actief.

Ook UW belangen kunnen door de PCOB worden behartigd.

Onze lokale PCOB- afdeling organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten in een zaal van het kerkelijk centrum Het Octaaf  in Hoorn. Op deze bijeenkomsten is er niet alleen ruimte om elkaar te ontmoeten, maar zijn er ook en vooral leerzame, interessante en leuke lezingen, voordrachten en andere activiteiten.
De leden dragen vaak onderwerpen aan voor de bijeenkomsten. Het bestuur nodigt dan sprekers uit om deze onderwerpen te behandelen.

Misschien denkt u: Daar ben ik/zijn wij nog niet aan toe.

Maar bedenk dan dat de jongere oudere er juist voor moet zorgen dat de belangen van alle senioren gewaarborgd kunnen worden.

Het lidmaatschap van de PCOB heeft meerdere voordelen:

Tien keer per jaar ontvangt u het in full colour uitgevoerde blad KBO-PCOB Magazine met een veelheid aan interessante interviews en artikelen, leuke reisaanbiedingen, speciale aanbiedingen tegen aantrekkelijke prijzen uit de PCOB-Webwinkel, enz.

  • Verder ontvangt u eveneens 10 keer per jaar onze eigen Nieuwsbrief met informatie over onze plaatselijke activiteiten.
  • Aantrekkelijke kortingen via de collectieve ziektekosten - en/of schadeverzekeringen.
  • Belangenbehartiging op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn, financiën, identiteit en vervoer.
  • Gemeenschappelijk actief vanuit identiteit en zingeving.
  • Bij voldoende belangstelling: een dagtocht met de Touringcar voor een betaalbare prijs.
  • Hulp bij belastingaangiftes, aanvraag huur- en zorgtoeslag.
  • Een zeer informatieve landelijke website en deze lokale website.


En dat alles voor een jaarlijkse contributie van â € 55,00 per echtpaar of € 35,00 per persoon.

Genoeg redenen dus om lid te worden van de PCOB.

Raadpleeg voor meer informatie ook de landelijke site van de PCOB: www.pcob.nl

Om u op te geven belt of mailt u met Hans de Bruijn, telefoon 0229-230942 of u downloadt dit formulier, print het uit en vul het in.

Omhoog...